KONTAKT

KONTAKTNÍ INFORMACE

4 Gym s.r.o.
Zdislavická 963/1
142 00, Praha 4 – Kamýk
IČO: 045 61 546, DIČ: CZ04561546
Zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249749

4 Gym Trade s.r.o.
Újezd 409/19
118 00, Praha 1 – Malá Strana
IČO: 05816823, DIČ:
Zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249749

Bankovní spojení:
ČSOB, Československého exilu 2154/22, 143 00, Praha 4
Č.ú.: 278553304/0300
IBAN: CZ72 0300 0000 0002 7855 3304
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
EUR: 280337854/0300
IBAN: CZ3203000000000280337854
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
USD: 280338531/0300
IBAN: CZ8603000000000280338531
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

GSM. +420 774 44 22 99
OBJEDNÁVKY: info@4gym.eu

MÁTE ZÁJEM O PROTEINOVÝ AUTOMAT?
Stačí napsat Váš email